Med nye koster i regjering vil Kåfjord prøve å gi bort fjelltopp på nytt

foto