Forsinket med tunnelarbeidet: – Skal være ferdig før jul