Her er under 1 av 3 representanter kvinner. Se oversikten over kommunene