Det blir rødgrønt i Kåfjord også – Bernt beholder ordførerkjedet