Klar med kvensk utstilling: – Vi har blitt fratatt mye av det som tilhørte oss