Helse nord setter på bremsa – utvider beslutningen med tre uker