Her møter ordføreren stengte dører: - Et helt samfunn holdes for narr

foto