Flere bulker bilen her enn i påskekøa: Eksperten tror sjåførene stresser

foto