Får ikke hjelp når kjellerne i nabolaget fylles med grunnvann

foto