Torsdag 15. oktober inviterer Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringshage, turistnæringen i regionen til en storstilt reiselivskonferanse i Nordreisa.

- Bakgrunnen er at vi arrangerte en reiselivsworkshop i Olderdalen i fjor, i forbindelse med frembringelsen av et forstudie om reiselivet i Nord-Troms, hvor man hadde kartlagt en del forhold og ikke minst prøvd å kartlegge hva slags behov reiselivet hadde for å kunne utvikle seg, forteller Jan F. Fjære ved Nord-Troms Studiesenter.

Fellesskap

Fjære forteller at en av tingene som kom fram, var at reiselivsnæringen hadde et sterkt ønske om å lære hverandre bedre å kjenne, samtidig som man ønsket å få kartlagt hva de ulike bedriftene tilbyr.

- Man så også på hvordan man kanskje kan jobbe litt felles for å bli bedre og få bedre produkter ut mot gjestene sine. I den konferansen som kommer nå, har vi laget et opplegg rundt dette. Bedriftene som ønsker det får presentere seg og sine tilbud, men kan også legge fram hva de eventuelt ønsker å få tilbud på fra andre, forteller han.

Formidabel vekst

Fokuset på årets konferanse er natur- og kulturbasert opplevelsestilbud.

- Ofte blir det sagt, at skal man få vekst i reiselivet, så må man være gode på akkurat disse tingene. Det holder på en måte ikke å ha gode hoteller og gode restauranter - folk kommer for å oppleve noe.

Lerøy Aurora AS nye visningssenter på Skjervøy er en av prosjektene som vil få fokus i løpet av dagen, og hvilken plass det kan ha i reiselivet i Nord-Troms.

- Bakgrunnen for at vi velger å satse mye på reiseliv nå, er at det har vært en formidabel vekst i reiselivet i Troms, men Nord-Troms har i alt for liten grad vært med på denne vekstutviklingen. Det ønsker vi og i hvertfall prøve å se om vi kan få gjort noe med, avslutter Fjære.

foto
Jan F. Fjære ved Nord-Troms Studiesenter. Foto: Thomas Wahlgren