Bruker hund etter funn av livstruende skadet mann i Trondheim

foto