Vil ikke straffe barn og unge for kriminelle handlinger: – Et rop om å bli sett og hørt