Én kommune kan stanse vindsatsing i Finnmark

foto