Naboer evakuert – politiet flyr drone for å overvåke situasjonen