Avgjørende mekling i industrien – fare for storstreik

foto