Kåfjordelva var nær ved å renne ned til kraftstasjonen: - Det var dramatisk på kvelden