Reisaværing kjørte uten gyldig førerkort - unnlot å stanse for politikontroll

foto