De samler inn penger til kvinner i krig: – Israels angrep skåner ingen