– Dette kan vel, etter det jeg forstår, vanskelig kalles for kunst

foto