Ba om ni millioner ekstra. Nå er beløpet nedjustert