I disse kommunene blir det 1.mai-arrangement

foto