Sterke reaksjoner: – Vil aldri tro at fylkestinget i Troms går for dette forslaget