Skjervøy takker ja til å ta imot flere flyktninger