Nils-Einar (70) så sitt trespråklige samfunn visne bort

Han var en av de som bidro med innlegg under opplesingen av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Nils-Einar Ørnebakk. Foto: Privat