UiT vil gi flere muligheten til å studere sykepleie