Sjekk hvilke veistrekninger som får asfalt i sommer

foto