Representanter for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), besøkte Sonjatun Helsesenter torsdag i forrige uke. Administrerende direktør for sykehuset, Tor Ingebrigtsen var en av dem.

Skal justeres

Agendaen for møtet var planlegging og drøfting av en revidering som må gjøres angående de gjeldende avtaler UNN har med helsesenteret gjennom distriktmedisinsk senter (DMS). Sykehuset har avtaler med DMS om drift av blant annet geriatrisk avdeling, røngten og fødestue. Det er seks år siden siste revidering ble gjennomført.

– Eksempelvis ser vi at det siden da er blitt færre pasienter med hjerneslag. Ting endrer seg, og vi må justere tjenestene etter det behovet som er i dag. Det kan bety at en tjeneste vokser, mens en annen blir nedskalert. Vi ser ikke for oss å avvikle noen av tjenestene, forteller Ingebrigtsen.

Reduserer antall senger

Når det gjelder sykestuesengene har UNN tidligere hatt et ønske om å sentralisere driften til Storslett. Dette legger de nå til side, ifølge Ingebrigtsen.

I juni behandlet nemlig styret i Helse Nord en evaluering utarbeidet om sykestuesengene. Konklusjonen er at de ni sykestuesengene som er i kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen mest sannsynlig sparer UNN for over 5 millioner kroner. Prosjektgruppen anbefaler at tilbudet fortsetter, men med et redusert antall senger.

Ingebrigtsen sier at rapporten nå legges til grunn for det videre arbeidet.

– Den har gitt oss viktige avklaringer og føringer for videre diskusjon. Detaljene kommer vi tilbake til.

Videre utvikling

Leder i distriktmedisinsk senter, Aina Hagen, sier møtet var nyttig. Hun forteller at det i løpet av dagen ble satt ned faggrupper som skal jobbe med revideringene samt se på muligheter for eventuelle flere tjenester.

Ifølge henne vil flere av avtalene fortsette i samme skala som i dag, blant annet tilbudet om røngten, hudbehandling og dialyse.

– Vi er veldig opptatte av å se på om man kan gjøre noe annerledes eller utvikle tjenestene vi allerede har. Blant annet har vi kommet med et forslag om en utvikling av fødestua med en gynekolog som kunne ha vært her, så det skal vi gjennomgå for å se om det er muligheter for, sier hun.

I tjenesten geriatrisk kan det bli endringer.

– Vi har ikke hatt maks utnyttelse av ressursene der. Så vi er nødt å se på hvordan vi kan gjøre ting annerledes.

I august blir den videre prossessen for revideringen bestemt.

I GANG: Administrerende direktør for UNN, Tor Ingebrigtsen sier han og UNN har sammenfallende interesse med Nord-Troms og Nordreisa om å få til et fortsatt godt samarbeid. Her med rådmann i Nordreisa kommune, Anne-Marie Gaino. Foto: Isabell Haug