Mannen er tiltalt av Politimesteren i Troms etter en trafikkulykke i fjor vinter på E6 ved Nordnes.

Ifølge tiltalen skal den tiltalte ikke ha vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, da han på grunn av uoppmerksomhet, feilfordeling av oppmerksomhet og/eller etter forholdene holdt for høy hastighet, mistet kontroll over kjøretøyet. Bilen traff derfor en annen bil som kom i motgående retning, hvor to personer ble skadet. Begge bilene fikk store materielle skader.

Mannen er nå tiltalt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 31, første ledd jf paragraf 3, for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Påstand om erstatning til fornærmede og tap av førerretten for den tiltalte forbeholdes nedlagt.