Helsemyndighetene: Tegn til avflating av koronakurven