Kommunestyret bestilte en ekstern vurdering etter valget i 2019. Fremdeles er det ikke gjennomført

foto