Det er selskapet Arktisk Geotek AS som har den daglige ledelsen av Reisa Elvelag. Herman Olaussen i selskapet sier de to første døgnene hadde gode salgstall.

– Det var utsolgt blant de innenbygds fiskeberettige som vi jo forvalter for gjennom Elvelaget. Når det gjelder grunneierne, deriblant Statskog, så er jeg ikke sikker.

Så langt har altså fangstene uteblitt.

– Det er tatt noen laks, og det er også sett laks, men det man antar er at det er for lav vannføring i elva til at oppgangen har kommet skikkelig i gang.

– Så ironisk nok trenges det regn?

– Ja, det kan du si. Men samtidig er det jo flott forhold for å drive fiske og være på tur.

Ting tyder imidlertid på at ikke alt er helt fryd og gammen. Enkelte laks som er tatt, bærer preg av å ha blitt angrepet av sel.

– Vi hadde jo sel i elva i fjor, og det endte med at vi tok ut tre dyr. Vi er i dialog med Fylkesmannen om eventuelt uttak også i år, så dersom det er noen som ser sel i elva, må vi få beskjed.