Foreslår å legge ned seks psykiatriske sentre – også her