Forsvar, helse og skolebygg – slik blir den nye politiske plattformen