Søkklastet sildetog på tur sør etter gode fangster på Kvænangen