Skjervøy tar høyde for å ta imot 50 flyktninger i år

foto