Millionhjelp til reineiere som er rammet av beitekrisen

foto