Mener vedtaket «ikke er helt i samsvar» med loven. Nå anbefaler kommunedirektøren å ta saken opp på nytt