Nå må også lyngsværingene betale for å parkere i Lyngen

foto