Kåfjord kommune med drastisk tiltak for å minske smittefaren