Dale åpner for å reforhandle jordbruksoppgjøret etter tørkesommer