Russisk atomkraftverk uten brensel når det fraktes langs norskekysten