Tall fra NAV viser at fedre tar ut kortere permisjon etter at regjeringen kuttet pappakvoten fra 14 til 10 uker.

I løpet av årets seks første måneder var det 33,1 prosent av fedrene som tok ut 10 uker eller mer. Andelen var 37,2 prosent i samme periode i 2015. Samtidig viser tallene at det er flere kvinner som tar ut lengre permisjon.

- Det er en illusjon å tro at likestilling kommer av seg selv. Fedre har fortsatt utfordringer med å begrunne en lengre permisjon enn den de må ta – særlig overfor arbeidsgiverne. Vi ser også at kvinnene bindes mer til hjemmet, mens far igjen får et større jobbnærvær, sier Ragnhild Lied.

Redusert fedrekvote

I løpet av 1. halvår 2016 var det ifølge ca. 36.300 menn og ca. 64.700 kvinner som mottok foreldrepenger, en reduksjon på 5,6 prosent for menn og en økning på 5,4 prosent for kvinner, sammenlignet med samme periode i 2015.

Endringen har sammenheng med reduksjon i fedrekvote og økt valgfri periode, skriver NAV i en pressemelding.

De siste årene har utbetalinger av foreldrepenger til fedre økt, men denne trenden snudde i 2015 etter at regjeringen reduserte den øremerkede fedrekvoten fra 14 til 10 uker, med begrunnelse om å gi foreldrene en større valgfrihet til å fordele ukene seg imellom.