Skjervøy blir «nattestengt» deler av denne og neste uke