Utvalget vil starte renoveringen av Sonjatun allerede i 2025

foto