Vil løse bemanningskrisen med å la ufaglærte utdanne seg på jobb