Helgeværet: – Akkurat hvor det treffer er litt vanskelig å si