Kåfjording mistet våpentillatelse etter fyllekjøring – men leverte ikke inn hagla