Skeptisk til Origos lukt-tall: – Sannsynligvis 550 klager i 2023