– Framover handler det mye om hvordan man kan rette den urett som er begått