Livet i havet er langt fra lydløst. Både dyrene selv og menneskenes innretninger lager mye lyd, og med økt menneskelig aktivitet kan det være fare for at det naturlige livet fortrenges. I et nytt internasjonalt forskningsprosjekt kalt BlueEco skal havforskerne fra flere europeiske land undersøke hvordan skipstrafikk og havvind påvirker det biologiske mangfoldet.

Lyttestasjoner

Videre ønsker forskerne å finne ut hvor effektive ulike tiltak for å begrense negativ påvirkning er.

– Her i Norge skal vi bruke to havobservatorier, et av dem plassert i Norges første havvindanlegg, Hywind Tampen i Nordsjøen, og et annet, plassert utenfor Lofoten og Vesterålen, i nærheten av hovedskipsleia, sier Lise Doksæter Sivle i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

– Disse er utstyrt med ekkolodd og hydrofoner, som vi skal bruke til å finne ut av om artssammensetningen og tilstedeværelsen av fisk og sjøpattedyr endrer seg med ulike lydbilder. Det vil i så fall være en indikasjon på at økosystemene påvirkes, sier Sivle.

Vil sammenligne områdene

Lydmålingene fra en rekke steder i Europa vil bli brukt til å lage «støykart» over ulike havbassenger slik at forskerne kan sammenligne støykartene med kart over utbredelsen av ulike marine arter.

– Da ser vi hvor det er stor risiko for negativ påvirkning, og dermed vet vi mer om hvor det bør settes inn tiltak for å begrense bråket, sier HI-forskeren.

Slike tiltak kan være redusert fartøyfart, omdirigering av skipsruter eller støyreduserende propeller.

–   Så kan vi igjen simulere hvordan tiltakene vil fungere i den nye modellen vår. I den kan vi også legge inn økonomiske aspekter av tiltakene igjen. Da kan vi gi et godt bilde på kost-nytte for både natur og lommebok samlet.